Mỹ phẩm Dermalogica

Với vị trí là một thương hiệu, Dermalogica ngay lập tức làm đảo lộn các mô hình hiện hành của ngành làm đẹp bằng cách xem việc chăm sóc da là một vấn đề sức khỏe, trái ngược với mối quan tâm về mỹ phẩm làm đẹp. Bằng cách chúng tôi loại bỏ các chất gây kích ứng phổ biến từ trong danh sách thành phần, Dermalogica cũng giới thiệu một yếu tố mới và quyền năng vào bản sắc thương hiệu: đó chính là sự chuyên môn của chuyên viên chăm sóc da chuyên nghiệp. Từ đó, và cho đến bây giờ, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được sản xuất tại Hoa Kỳ, chúng tôi không bao giờ thử nghiệm trên động vật, và Dermalogica chỉ được kê toa sử dụng khi có sự tư vấn và trị liệu chuyên nghiệp của các chuyên viên chăm sóc da chuyên nghiệp. Dermalogica,cho đến nay vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các chuyên viên chăm sóc da chuyên nghiệp trên hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, và thường được kê toa hơn so với những sản phẩm khác.