Triệt lông vĩnh viễn

Triệt lông vĩnh viễn

Triệt lông vĩnh viễn

E-Laser là hệ thống máy Laser Diode 810nm kết hợp sóng RF nhanh nhất hiện nay được chứng nhận của FDA (Hoa Kỳ), cho kết quả triệt lông...